054-567-5314

all-about-sex-therapy

מה זה טיפול מיני?

טיפול מיני הנו סגנון יעוץ הנעשה ע"י שיחה בלבד. מיועד למבוגרים (מעל גיל 18) ומתמקד בנושאים מיניים, לרב עבור יחידים הנמצאים במערכת יחסים, למרות שאין צורך להיות בזוגיות כדי לגשת לטיפול מיני.

טיפול מיני הוא לרב ממוקד פתרון. משמעות הדבר היא שהמטפל המיני ינסה לסייע לך להגדיר במדויק את הנושאים שמטרידים ומטרת הטיפול תהיה לעבוד על הנושאים האלה ולפתור אותם או למצוא דרך למזער את ההשפעה של בעיות אלה על חיי המין שלך. בד"כ טיפול מיני יתמקד בקשיים בתפקוד מיני או בבעיות בתקשורת המיני בין בני הזוג.

טיפול מיני הוא לרב קצר, אורך בין מספר בודד של פגישות ועד לשתים עשרה פגישות.

טיפול מיני הוא בד"כ מכוון. המטפל המיני יהיה פעיל, ישאל שאלות, יציע הצעות ישירות, תרגילי בית ומידע שיסייע לך להשיג את מטרותיך.

כמקצוע, טיפול מיני אינו מפוקח ע"י המדינה. משמעות הדבר הינה שכל אחד יכול לקרוא לעצמו מטפל מיני.  מומלץ לפנות למטפל שהוסמך ע"י ארגון מכובד.
בישראל, איט"ם (itam.org.il) - האגודה הישראלית לטיפול מיני הינה היחידה שמעניקה הסמכה מסודרת ומלאה למטפלים מיניים.