054-567-5314

all-about-sex-therapy

איזה הכשרה יש למטפל מיני / סקסולוג?

מאחר ואין סטנדרטים מטעם המדינה, סוגי ההכשרה של המטפל המיני יכולים להיות שונים במידה רבה. מטפל מיני אחד יכול להיות רופא שיש לו ניסיון בטיפול במשפחה; מטפל מיני אחר יכול להיות בעל תואר בסוציולוגיה ללא כל הכשרה פורמלית. סוג אחד של תואר או ניסיון אינו מבטיח שהמטפל המיני אכן יתאים לך. מה שחשוב שתבין הוא מהי ההכשרה של המטפל המיני שבחרת ושהמטפל מציג זאת באופן ישיר ומלא(לינק להכשרה שלי).

ישנן לפחות שלוש רמות של הכשרה שכדאי שתבדוק לגביהן כשאתה שוקל ללכת למטפל מיני:

איזה השכלה ורקע מקצועי יש לסקסולוג / סקסולוגית שלך?

במילים אחרות, איפה הם למדו ומה התארים שהם קיבלו והניסיון שרכשו.
ייתכן שמטפל/ת הלכו לאוניברסיטה וקבלו תואר ראשון. ייתכן ויש להם תואר רפואי או תעודת אחות, ויכול להיות שהם סיימו את ההסמכה הטיפולית (תואר שני קליני) בעבודה סוציאלית או בפסיכולוגיה (M.S.W, Ph.d, Psy.D).

במושגים של רקע השכלתי, הייתי מציעה שתשקלו, לפחות, מטפל מיני עם תואר אוניברסיטאי מסודר.  ישנם אנשים שיתווכחו עם זה והם בהחלט יכולים להיות מטפלים מיניים עם יכולות, שאין להם תואר אוניברסיטאי טיפולי מסודר. תואר אוניברסיטאי מוסמך, אינו מבטיח שהמטפל המיני הוא טוב, אבל זה מספק מידע על סוג ורוחב ההשכלה של הידע הבסיסי שיש לו.

איזה הכשרה מעשית יש למטפל המיני?

הכוונה כאן להיכן הם למדו כיצד לטפל טיפול מיני ואיפה הם למדו לתת ייעוץ או טיפול נפשי. זה לא אותו הדבר כמו היכן הם קבלו את ההשכלה האוניברסיטאית שלהם. למטפלים מיניים רבים יהיה איזשהו ניסיון כללי של הכשרה לייעוץ בנוסף להסמכה של הטיפול המיני.

האם הסקסולוג שבחרת הוא מוכר ומאושר ע"י איגוד מסודר וגדול?

בישראל, רק איט"ם – האגודה הישראלית לטיפול מיני, רשאית להכיר במטפל ולהסמיך מטפלים מיניים.

זה חשוב לשאול את המטפל שאתה מתעניין לגביו, היכן הם קבלו את ההכשרה של הטיפול המיני שלהם. ברגע שיש לך את המידע הזה, אני מציעה לערוך בדיקה קצרה על המקום הזה. האם זה מקום ששייך או מחובר מקצועית לגוף טיפולי גדול? האם המקום בו עשה את ההכשרה קיים הרבה זמן? האם את יכול ליצור קשר עם המקום לוודא שאכן הם מכשירים לטיפול מיני?
כמובן שלעשות את כל זה עדיין לא יבטיח שיהיה לך טוב לעבוד עם המטפל המיני הזה, אבל בדיקת מידע לגבי ההכשרה של המטפל המיני שלך והרקע שלו, יכולה לפחות לנפות ולשלול  נוכלים ומתחזים פוטנציאליים ובנוסף זה נותן לך לדעת האם יש באפשרותך להתלונן במידה ומשהו מתנהל לא כשורה בטיפול עצמו.