054-567-5314

banner-articles

מחקר: מלחמת יוה"כ פגעה בחיי הזוגיות והמין

המחקר החדש, שנערך על ידי פרופ' זהבה סולומון, כלת פרס ישראל לחקר העבודה הסוציאלית, ד"ר רפי חרותי, ד"ר גדי זרח וענת בן-דוד, ביקש לעקוב אחר חיי הנישואים של חיילים שנפלו בשבי במלחמה. שתי הקבוצות שנבדקו במחקר 105 שבויי מלחמה ו-94 חיילים אחרים שהשתתפו במלחמה ולא נפלו בשבי היו דומות בגיל, ברקע הצבאי והחינוכי שלהם, במספר שנות הנישואים ובמספר הילדים שגידלו.