054-567-5314

banner-articles

האם כדי שסקס טוב הוא חייב להיות ספונטני

אז כמה פעמים אתם חושבים ששמעתי אצלי בקליניקה זוגות מטופלים מגיבים להצעה שלי לקבוע זמן לסקס בסירוב, בטענה שזה לא ספונטני אז הסקס לא יהיה שווה. כן כמו שניתן לנחש, הרבה.. אולי אפילו ברב המקרים: "לקבוע זמן לסקס?! עוד מעט תגידי שאת רוצה שנרשום את זה ביומן, זה סקס בלי תשוקה אם זה ככה" -  הם אומרים בציניות.