054-567-5314

banner-articles

האם חשק מיני זה דבר מולד וגנטי

לא מעט פעמים אני נפגשת בקליניקה שלי עם השאלה האם חשק מיני זה דבר מולד. זה בעיקר מגיע מנשים וגברים שחווים עצמם כבעלי חשק מיני נמוך או זוגות שמגיעים לטיפול מיני זוגי בגלל פערים בחשק המיני.

"אז תגידי, יכול להיות שזה בכלל מולד, שלי יש חשק מיני נמוך ולבעלי יש חשק מיני גבוה ואין מה לעשות עם זה?"