054-567-5314

banner-articles

4 מקומות לעשות סקס בבית מחוץ למיטה

למרות שסקס הוא אחד האינסטינקטים החזקים של הטבע זה לעיתים קרובות נמצא בתחתית סדרי העדיפויות.   מחקר שנעשהבאוניברסיטת שיקגו על זוגות נשואים מצא שרק 32% מהזוגות עושים סקס כמה פעמים בשבוע. ..
הסיבות שקשורות לאחוז הנמוך הזה הן לרב לחצים מהקריירה והדרישות שנגזרות מגידול המשפחה.

קראו עוד 4 מקומות לעשות סקס בבית מחוץ למיטה