054-567-5314

חוסר חשק מיני - נשים

ישנם סוגים שונים פגיעה בחשק:

  • חוסר חשק מיני כרוני – שלכל אורך חיי האישה יש חשק נמוך, עם בני זוג שונים ובמצבים שונים.
  • חוסר חשק מיני משני – שהיה בעבר חשק וכעת אין. עם בני זוג מסויימים כן ואחרים לא.
  • חוסר חשק מיני מצבי – תקופות מסויימות כמו לאחר לידה, משבר, שינויים הורמונליים וכו'.

ישנם מצבים גם של פער בחשק המיני בין בני הזוג, כאשר לאחד מבני הזוג יש צורך גבוה יותר ולשני פחות. הפערים הללו עשויים ליצור מתחים ולהביא עוד יותר להתרחקות.

טיפול מיני: המוח הוא איבר המין הגדול ביותר בגוף האדם. ידוע כי חשק מיני הינו תוצאה ישירה של מחשבה והעמדת הקרבה האינטימית בסדר עדיפות גבוה.  חשק מיני נמוך עשוי לנבוע מכעסים מרגשות מודחקים סביב הקשר הזוגי, תקשורת מינית לא מספקת וכו'. לעיתים ממשיכה ראשונית נמוכה בין בני הזוג. בטיפול המיני ייערך בירור מקיף להבנת הגורמים לפגיעה בחשק ועבודה ממוקדת עליהם. במידה והקשר הזוגי הראשוני הינו טוב ובני הזוג מחוייבים לשיפור האינטימיות ישנם תוצאות טובות לטיפול.